"current order" — Słownik kolokacji angielskich

current order kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): bieżące zamówienie
  1. current przymiotnik + order rzeczownik
    Luźna kolokacja

    You all know that the current social order called capitalism didn't always exist.

    Podobne kolokacje: