"current obligation" — Słownik kolokacji angielskich

current obligation kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecny obowiązek
  1. current przymiotnik + obligation rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Borrowing the money to make up for the losses and to continue his current obligations only prolonged the inevitable.

powered by  eTutor logo