"current house" — Słownik kolokacji angielskich

current house kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecny dom
  1. current przymiotnik + house rzeczownik
    Silna kolokacja

    The current house with 3,221 square feet of living space is on 3.27 acres.

    Podobne kolokacje: