"current King" — Słownik kolokacji angielskich

current King kolokacja
Popularniejsza odmiana: current king
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecny Król
  1. current przymiotnik + king rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The current King has been on the throne for 60 years.

    Podobne kolokacje: