"current king" — Słownik kolokacji angielskich

current king kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecny król
  1. current przymiotnik + king rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The current King has been on the throne for 60 years.

    Podobne kolokacje: