"critical time" — Słownik kolokacji angielskich

critical time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kluczowy czas
  1. critical przymiotnik + time rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    "But to make them at a critical time like that, I'm pretty happy about it."

    Podobne kolokacje: