"crisp accent" — Słownik kolokacji angielskich

crisp accent kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kruchy akcent
  1. crisp przymiotnik + accent rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Born in exile, the man was completely westernized, and his sharp words were pronounced with a crisp British accent.

    Podobne kolokacje: