PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"correctly focus" — Słownik kolokacji angielskich

correctly focus kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poprawnie nacisk
  1. focus czasownik + correctly przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    Passive systems are dependent on a certain degree of illumination to the subject (whether natural or otherwise), while active systems may focus correctly even in total darkness when necessary.