Minikurs WORKPLACE SAFETY tylko 49 złRozwijaj swoje kompetencjeSPRAWDŹ >>Zamknij

"correctly" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

correctly przysłówek

czasownik + correctly
Kolokacji: 147
work correctly • correctly identify • guess correctly • answer correctly • remember correctly • correctly predict • used correctly • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 22
1. work correctly = pracuj poprawnie work correctly
5. remember correctly = zapamiętaj poprawnie remember correctly
8. view correctly = widok poprawnie view correctly
10. recall correctly = przypomnij sobie poprawnie recall correctly
12. heard correctly = słyszany poprawnie heard correctly
14. function correctly = funkcjonować poprawnie function correctly
15. correctly note = poprawnie notatka correctly note
16. read correctly = przeczytaj poprawnie read correctly

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.