"contribute several troops" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: contribute troops
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przeznacz kilka wojska
  1. contribute czasownik + troop rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    But at least 34 other countries are expected to contribute 15,000 to 20,000 troops to the effort in the next several weeks, American officials say.

powered by  eTutor logo