"contribute troops" — Słownik kolokacji angielskich

contribute troops kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przeznacz wojsko
  1. contribute czasownik + troop rzeczownik
    Silna kolokacja

    But at least 34 other countries are expected to contribute 15,000 to 20,000 troops to the effort in the next several weeks, American officials say.

powered by  eTutor logo