"contribute several points" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przeznacz kilka punktów
  1. contribute czasownik + point rzeczownik
    Silna kolokacja

    And Chicago's bench contributed just 8 points, not enough to make any impact.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo