"contribute one's time" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyczyniać się czyjś czas
  1. contribute czasownik + time rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    It also has a list of 2.1 million people who contribute either money or time to its work.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo