"contribute material" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przeznacz materiał
  1. contribute czasownik + material rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Throughout his life, he worked in all three countries and contributed material to their various publications.

powered by  eTutor logo