"contribute guitars" — Słownik kolokacji angielskich

contribute guitars kolokacja
Popularniejsza odmiana: contribute guitar
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przeznacz gitary
  1. contribute czasownik + guitar rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    George Harrison contributed guitar on this and several other songs for the album.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo