BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"feature guitar" — Słownik kolokacji angielskich

feature guitar kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cecha gitara
  1. feature czasownik + guitar rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Prior to his joining the band, no songs featured guitar.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo