"contribute guitar" — Słownik kolokacji angielskich

contribute guitar kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przeznacz gitarę
  1. contribute czasownik + guitar rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    George Harrison contributed guitar on this and several other songs for the album.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo