ANGIELSKI NA WAKACJE -40%Roczny kurs online taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"contain language" — Słownik kolokacji angielskich

contain language kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zawieraj język
  1. contain czasownik + language rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    These games often have violent content and can contain strong language.

powered by  eTutor logo