"contain examples" — Słownik kolokacji angielskich

contain examples kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zawieraj przykłady
  1. contain czasownik + example rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The table below contains additional examples with their appropriate adverbs.