"constantly focused" — Słownik kolokacji angielskich

constantly focused kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ciągle skupić
  1. focus czasownik + constantly przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    Instead of finding good in their partner, they are constantly focused on their shortcomings.