"consistently focus" — Słownik kolokacji angielskich

consistently focus kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): konsekwentnie nacisk
  1. focus czasownik + consistently przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    These ads consistently focus on the face of Gantt or that of his black campaign manager, Mel Watt.