"consistently" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

consistently przysłówek

czasownik + consistently
Kolokacji: 189
consistently ranked • consistently show • used consistently • consistently win • consistently denied • consistently refused • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 26
1. consistently ranked = konsekwentnie umieścić w rankingu consistently ranked
7. consistently opposed = konsekwentnie sprzeciwić się consistently opposed
12. consistently fail = konsekwentnie doznaj niepowodzenia consistently fail
consistently + przymiotnik
Kolokacji: 35
consistently high • consistently good • consistently strong • consistently successful • consistently low • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.