Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"consistently opposed" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): konsekwentnie sprzeciwić się
  1. oppose czasownik + consistently przysłówek
    Silna kolokacja

    But former students who have consistently opposed the move stood firm.