"consider in a way" — Słownik kolokacji angielskich

consider in a way kolokacja
Popularniejsza odmiana: consider in the way
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rozważ w pewnym sensie
  1. consider czasownik + way rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It is time to consider a possible change in the way we look at our resources.

    Podobne kolokacje:

podobne do "consider in a way" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "consider in a way" po polsku — Słownik angielsko-polski

inne