"complete an expansion" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skończ rozwój
  1. complete czasownik + expansion rzeczownik
    Luźna kolokacja

    In January, 1932 the Home completed a $92,000 expansion which provided room for a total of 41 residents.

powered by  eTutor logo