"competitive setting" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): konkursowe ustawienie
  1. competitive przymiotnik + setting rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The team serves as an outlet for students interested in mathematics by offering challenging problems in a competitive setting.