PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"competitive advantage" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "competitive advantage" po angielsku

competitive advantage

rzeczownik
  1. przewaga konkurencyjna
    a unique characteristic or special feature of a product or company which makes it better than other similar products or companies
    Airlines have experience and know-how in logistics, which gives them a natural competitive advantage in adopting drones in their service lines. (Linie lotnicze mają doświadczenie i wiedzę specjalistyczną w dziedzinie logistyki, co daje im naturalną przewagę w przyjmowaniu dronów do swojej linii serwisowej.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

"competitive advantage" — Słownik kolokacji angielskich

competitive advantage kolokacja
  1. competitive przymiotnik + advantage rzeczownik = przewaga konkurencyjna
    Bardzo silna kolokacja

    Information is often the key to a strong competitive advantage.