"compensate women" — Słownik kolokacji angielskich

compensate women kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wynagrodź kobiety
  1. compensate czasownik + woman rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Furthermore, this focus on child support does nothing to compensate women for the real inequalities that marriage and child-rearing brings.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo