BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"common house" — Słownik kolokacji angielskich

common house kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wspólny dom
  1. common przymiotnik + house rzeczownik
    Luźna kolokacja

    "You can go to the common house in the evening," he told his wife.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo