"come up with ways" — Słownik kolokacji angielskich

come up with ways kolokacja
Popularniejsza odmiana: come up with a way
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wystaraj się o drogi
  1. come czasownik + way rzeczownik
    Luźna kolokacja

    They've come up with a whole new way to move themselves.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo