"come openly" — Słownik kolokacji angielskich

come openly kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyjdź otwarcie
  1. come czasownik + openly przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    If you ever want me, I will come back to you openly.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo