"clung together" — Słownik kolokacji angielskich

clung together kolokacja
Popularniejsza odmiana: cling together
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przywrzeć do siebie
  1. cling czasownik + together przysłówek
    Luźna kolokacja

    For the first seven hours in the water, the four Americans clung together.

powered by  eTutor logo