"cling desperately" — Słownik kolokacji angielskich

cling desperately kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rozpaczliwie trzymaj się
  1. cling czasownik + desperately przysłówek
    Silna kolokacja

    It could not last much longer, and in the time that was left they clung desperately to Jeff.

powered by  eTutor logo