"cling tightly" — Słownik kolokacji angielskich

cling tightly kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oblep
  1. cling czasownik + tightly przysłówek
    Silna kolokacja

    He put his arms around the hairy shoulders and clung tightly to them.

powered by  eTutor logo