"clinical picture" po polsku - Słownik angielsko-polski

clinical picture

rzeczownik
  1. obraz kliniczny

clinical picture
medical sign

rzeczownik
  1. obraz kliniczny

Powiązane zwroty i tłumaczenia — "clinical picture"

rzeczownik
czasownik
przymiotnik
clinical = kliniczny (mający związek z kliniką i z leczeniem w klinice) +2 znaczenia
idiom
przysłówek

"clinical picture" — Słownik kolokacji angielskich

clinical picture kolokacja
  1. clinical przymiotnik + picture rzeczownik = obraz kliniczny
    Luźna kolokacja

    The next day, the clinical picture crystallized, and the man suffered a heart attack.

    Podobne kolokacje: