"medical sign" po polsku - Słownik angielsko-polski

clinical picture
medical sign

rzeczownik
  1. obraz kliniczny

Powiązane zwroty i tłumaczenia — "medical sign"

rzeczownik
czasownik
sign = podpisać, sygnować +3 znaczenia
sign up = zapisać się, zarejestrować się (np. w serwisie internetowym)
sign in = zalogować się (w serwisie internetowym)
przymiotnik
inne
phrasal verb
przysłówek

"medical sign" — Słownik kolokacji angielskich

medical sign kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): medyczny znak
  1. medical przymiotnik + sign rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In some cases, hypouricemia is a medical sign of an underlying condition that does require treatment.

    Podobne kolokacje: