"medical sign" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "medical sign" po angielsku — Słownik polsko-angielski

clinical picture
medical sign

rzeczownik
  1. obraz kliniczny

"medical sign" — Słownik kolokacji angielskich

medical sign kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): medyczny znak
  1. medical przymiotnik + sign rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja
    Podobne kolokacje: