"medical sign" po polsku - Słownik angielsko-polski

clinical picture
medical sign

rzeczownik
  1. obraz kliniczny

"medical sign" — Słownik kolokacji angielskich

medical sign kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): medyczny znak
  1. medical przymiotnik + sign rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In some cases, hypouricemia is a medical sign of an underlying condition that does require treatment.

    Podobne kolokacje: