ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"clear style" — Słownik kolokacji angielskich

clear style kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): jasny styl
  1. clear przymiotnik + style rzeczownik
    Luźna kolokacja

    It is written with close focus and in a clear style.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo