"style" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

style rzeczownik

rzeczownik + style
Kolokacji: 178
Revival style • management style • Renaissance style • leadership style • dance style • prose style • signature style • painting style • ...
style + rzeczownik
Kolokacji: 40
style sheet • style building • style house • style guide • bargain style fashion • ...
style + czasownik
Kolokacji: 125
style influences • style includes • style changes • style makes • style varies • style ranging • style comes • style evolves • style uses • ...
czasownik + style
Kolokacji: 195
style known • style called • know for one's style • change one's style • find one's style • bring a style • rebuild in the style • ...
przymiotnik + style
Kolokacji: 722
different style • musical style • architectural style • Gothic style • traditional style • unique style • classical style • personal style • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
6. unique style = wyjątkowy styl unique style
8. personal style = osobisty styl personal style
9. distinctive style = charakterystyczny styl distinctive style
11. visual style = wizualny styl visual style
12. vocal style = wokalny styl vocal style
17. particular style = szczególny styl particular style
18. contemporary style = nowoczesny styl contemporary style
19. Victorian style = Wiktoriański styl Victorian style
20. European style = Europejski styl European style
21. distinct style = odrębny styl distinct style
22. artistic style = artystyczny styl artistic style
23. Italianate style = Styl w stylu włoskim Italianate style
26. Georgian style = Mieszkaniec Georgii styl Georgian style
27. literary style = styl literacki literary style
28. individual style = indywidualny styl individual style
30. modern style = współczesny styl modern style
31. popular style = popularny styl popular style
32. English style = Angielski styl English style
34. new style = nowy styl new style
35. similar style = podobny styl similar style
36. American style = Amerykański styl American style
37. late style = późny styl late style
38. high style = wysoki styl high style
39. Spanish style = Hiszpański styl Spanish style
40. usual style = zwykły styl usual style
41. grand style = okazały styl grand style
42. original style = pierwotny styl original style
43. simple style = prosty styl simple style
44. typical style = typowy styl typical style
45. early style = wczesny styl early style
46. certain style = pewny styl certain style
47. narrative style = styl narracyjny narrative style
50. Greek Revival style = Greckie Ożywienie styl Greek Revival style
52. Chinese style = Chiński styl Chinese style
53. elegant style = wytworny styl elegant style
55. realistic style = realistyczny styl realistic style
56. common style = wspólny styl common style
58. formal style = oficjalny styl formal style
59. local style = lokalny styl local style
60. lyrical style = liryczny styl lyrical style
61. regional style = regionalny styl regional style
63. vernacular style = styl regionalny vernacular style
64. specific style = określony styl specific style
65. flamboyant style = gotyk płomienisty, gotyk francuski (styl w architekturze XIV-XVI wieku) flamboyant style
66. mature style = dojrzały styl mature style
67. diverse style = wieloraki styl diverse style
68. great style = ogromny styl great style
69. characteristic style = charakterystyczny styl characteristic style
70. direct style = bezpośredni styl direct style
71. Indian style = Indyjski styl Indian style
72. compositional style = dotyczący sjkładu styl compositional style
73. poetic style = styl poetycki poetic style
75. political style = polityczny styl political style
76. Byzantine style = styl bizantyjski Byzantine style
77. current style = obecny styl current style
78. abstract style = styl streszczenia abstract style
79. unusual style = niezwykły styl unusual style
80. comic style = komiczny styl comic style
81. confrontational style = konfrontacyjny styl confrontational style
83. casual style = styl pracującego dorywczo casual style
84. British style = Brytyjski styl British style
85. physical style = fizyczny styl physical style
86. fine style = świetny styl fine style
87. dominant style = dominujący styl dominant style
88. decorative style = ozdobny styl decorative style
89. historical style = historyczny styl historical style
90. medieval style = średniowieczny styl medieval style
91. Roman style = Rzymianin styl Roman style
92. innovative style = nowatorski styl innovative style
93. autocratic style = despotyczny styl autocratic style
94. graphic style = graficzny styl graphic style
95. national style = krajowy styl national style
96. informal style = swobodny styl informal style
97. Russian style = Rosyjski styl Russian style
98. basic style = podstawowy styl basic style
99. naturalistic style = naturalistyczny styl naturalistic style
100. natural style = wrodzony styl natural style
kolokacje pogrupowane znaczeniowo
Grup znaczeniowych: 158
przyimek + style
Kolokacji: 29
of styles • between styles • with style • for one's style • about one's style • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.