"clear idea" — Słownik kolokacji angielskich

clear idea kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyraźny pomysł
  1. clear przymiotnik + idea rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    I'd had a pretty clear idea from a very early age what he was trying to leave behind.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo