"clear error" — Słownik kolokacji angielskich

clear error kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czysty błąd
  1. clear przymiotnik + error rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    An early reassignment may be made to correct a clear error.

    Podobne kolokacje: