"clear attempt" — Słownik kolokacji angielskich

clear attempt kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czysta próba
  1. clear przymiotnik + attempt rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The letter was a clear attempt by the regulators to determine who knew what, and when.

    Podobne kolokacje: