ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"clear atmosphere" — Słownik kolokacji angielskich

clear atmosphere kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyraźna atmosfera
  1. clear przymiotnik + atmosphere rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He poked Harry's face into the outside air, let the helpless man inhale enough clear atmosphere to partially revive him.

powered by  eTutor logo