"classic image" — Słownik kolokacji angielskich

classic image kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): klasyczny obraz
  1. classic przymiotnik + image rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Her photograph has become a classic image, and was used on the album's cover.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo