"cite several times" — Słownik kolokacji angielskich

cite several times kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zacytuj kilkakrotnie
  1. cite czasownik + time rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    As of early 2010, the Continuum Model had been cited nearly 900 times within the scientific literature.

    Podobne kolokacje:

podobne do "cite several times" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "cite several times" po angielsku — Słownik polsko-angielski

przysłówek
inne