"change one's eyes" — Słownik kolokacji angielskich

change one's eyes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zmiana czyjś oczy
  1. change czasownik + eye rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The black gave the painting power and immediacy; he even changed her eyes, which were green, to black to strengthen the effect.

    Podobne kolokacje: