NOWY BUSINESS ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieli!Sprawdź

"chance to tell" — Słownik kolokacji angielskich

chance to tell kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): okazja by powiedzieć
  1. tell czasownik + chance rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    It is possible my mother died before she had the chance to tell me of such a thing.

    Podobne kolokacje: