PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"certain setting" — Słownik kolokacji angielskich

certain setting kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pewna sceneria
  1. certain przymiotnik + setting rzeczownik
    Luźna kolokacja

    We are only just becoming aware of how common it is in certain settings.