"celebrity judge" — Słownik kolokacji angielskich

celebrity judge kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sędzia honorowy
  1. celebrity rzeczownik + judge rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Any celebrity judge who gets less than 80% would be replaced by a real person who actually enjoys reading.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo