"celebrity guest" — Słownik kolokacji angielskich

celebrity guest kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): gość honorowy
  1. celebrity rzeczownik + guest rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    But in the end, this show was not about the special celebrity guests.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo