"celebrity chef" — Słownik kolokacji angielskich

celebrity chef kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szef kuchni honorowy
  1. celebrity rzeczownik + chef rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Read the next page to learn about the very first celebrity chef.

    Podobne kolokacje: